KO-zone Muay Thai Warszawa - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Luty 07 2015 06:16:19
Regulamin

1. Na Forum zabrania się:

1.1 Umieszczania treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek.

1.2 Umieszczania treści ogólnie przyjętych za wulgarne, przez co rozumie się:
a) nieprzyzwoite słownictwo,
b) pornografię etc.

1.3 Uprawiania i propagowania piractwa, w rozumieniu m.in.: a) łamanie praw autorskich lub umożliwianie tego innym, czyli:
- udostępnianie nielegalnego lub nielegalnie uzyskanego oprogramowania,
- udostępnianie informacji pozwalających użytkować lub w oczywisty sposób zdobyć rzeczy wcześniej wymienione,
- pytanie o informacje umożliwiające zdobycie lub użytkowanie rzeczy wcześniej wymienionych,
b) przypisywanie praw autorskich osobom, którym one nie przysługują.

1.4 Umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem (nieujętych ww. punktach), np. rozważania sposobów oszukiwania firm czy instytucji, pytań o zastosowanie sprzętu który w Polsce jest nielegalny itp.

1.5 Umieszczania reklam, z wyjątkiem:
- sytuacji, gdy ktoś aktywnie poszukuje informacji na dany temat - wtedy w odpowiedzi można zareklamować produkt, firmę, aukcję etc.
- wypadków uzgodnionych z założycielem forum.

1.6 Kategorycznie zabrania sie logowania pod dwoma nickami co jest równoznaczne z banicją obu Nicków.

1.7 Zabrania sie umieszczania linków (reklam) do for konkurencyjnych (o podobnej tematyce) za wyjątkiem wypadków uzgodnionych z założycielem forum.

1.8 Zakazuje się używania nazwy "KO-zone" (jako nazwy szkoły walki/stylu) w postach/tematach. Dotyczy to również zapytań o szkołę walki "KO-zone" jak i również ich jakichkolwiek wzmianek nt przedstawicieli i trenerów ww. szkoły.

2. Użytkownik zobowiązany jest dbać o porządek na Forum, w tym celu powinien:

2.1 Unikać zakładania wątków dotyczących tematów wielokrotnie już omówionych lub kwestii uznawanych na Forum za oczywiste. By tego uniknąć, należy:
a) użyć wyszukiwarki Forum. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś zadał już pytanie, które chcesz zadać.
b) zapoznać się z listą tematów w dziale FAQ (frequently asked questions = często zadawane pytania).
c) upewnić się, czy rozwiązanie problemu nie znajduje się w zasięgu ręki:)

2.2 Unikać powielania istniejących tematów. Przed założeniem tematu dotyczącego jakiegoś aktualnego zagadnienia sprawdź na kilku ostatnich stronach w danym dziale, czy topik na ten temat nie został już założony.

2.3 Nowe wątki zakładać w odpowiednich działach. Każdy z działów ma opis określający jego tematykę. Jeżeli nie masz pewności, który dział jest najodpowiedniejszy dla Twojego tematu, umieść go tam, gdzie według Ciebie pasuje najlepiej - ewentualnie zostanie przeniesiony przez Moderatora.

2.4 Powstrzymywać się przed umieszczaniem podobnych tematów lub postów w kilku miejscach jednocześnie. Takie postępowanie jest postrzegane jako zaśmiecanie Forum.

2.5 Unikać zamieszczania w danym wątku kilku swoich postów z rzędu - jeżeli pojawia się potrzeba dopisania czegoś do wysłanego już posta, należy skorzystać z opcji (ikona w poście).

2.6 Unikać zbaczania z głównego tematu wątku, ze szczególnym uwzględnieniem osobistej wymiany zdań, sprawy prywatne należy załatwiać przez PW , komunikatory etc.

2.7 Powstrzymywać się od nadmiernego wyrażania dezaprobaty z powodu tematu wątku, poziomu czyjejś wypowiedzi etc. Jeżeli uważasz, że któryś post narusza regulamin lub prowokuje do tego innych, proponujemy zgłosić go Administratorowi lub Moderatorowi.

2.8 Kieruj się zasadą uprzejmości stosując dobre obyczaje. Przez szacunek dla innych, uzyskasz poszanowanie dla siebie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał być traktowany przez nich.

3. Kary i ograniczenia.

3.1. Posty i topiki niezgodne z regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez Moderatorów.
a) Moderator może też: - sygnować swoje poprawki przy ingerencji w treść posta;
- zażądać od użytkownika zmiany treści jego postu;
- wystosować ostrzeżenie publiczne na Forum lub na PW ;
- zablokować czasowo topik do momentu wyjaśnienia wątpliwości;
b) Autor zablokowanego topiku ma prawo:
- poprosić na PW Moderatora o podanie motywów decyzji i ewentualnie- wycofanie jej;
- dopiero wtedy, w razie różnicy zdań, użytkownik ma prawo do interwencji u Administratora;
- Moderator może zweryfikować swoją decyzję samodzielnie lub po konsultacji z Administratorem, każdorazowo podając powody weryfikacji. Decyzja Moderatora jest w tym wypadku niepodważalna;

3.2. Użytkownicy nagminnie łamiący regulamin, etykietę i ignorujący upomnienia moderatorów powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Forum.
a) Także jednorazowe przewinienia (np. obraźliwe posty na PW czy posty lub topiki, zmierzające do skłócenia użytkowników) uznane przez któregoś z Administratorów lub Moderatorów za ciężkie mogą skutkować tym samym bez uprzedniego upomnienia czy ostrzeżenia). Zablokowanie dostępu do Forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:
- czasowo określony - konto użytkownika zostanie zablokowane lub otrzyma on zakaz pisania ( biała ściana ) na forum lub/oraz na SB na czas określony. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane.
- czasowo nieokreślony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany.
- stały - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy Forum.
- zakaz pisania na forum lub/oraz na SB przez pewien czas.
b) Niezależnie od czasu trwania bana, a stosownie do przewinień użytkownika i możliwości technicznych, konto może być zablokowane:
- imiennie - użytkownik nie będzie mógł zalogować się ze swoim nickiem, ale będzie mógł przeglądać Forum lub założyć nowe konto.
- poprzez IP komputera (a w skrajnych wypadkach całej podsieci) - użytkownik w ogóle nie będzie mógł się połączyć z Forum z danego IP.
c) w najbardziej skrajnych przypadkach, użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp na poziomie serwera, co skutkuje całkowitym brakiem dostępu do vortalu i forum (nasz serwer przestanie "istnieć" dla użytkownika)
d) Stosownie do charakteru bana i przewinienia użytkownika:
- każde jego nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, że właściciel jest osobą niepożądaną.
e) decyzję o ukaraniu podejmuje Administrator na podstawie:
- decyzji własnej lub konsultowanej z Moderatorem;
- wniosku Moderatora;
- wniosku użytkownika, pozytywnie zweryfikowanego przez Moderatora
f) decyzja administratora o zastosowaniu ww kary jest niepodważalna.

3.3. OSTRZEŻENIA

a)ostrzeżenia przyznawane są za:
- nieprzestrzeganie regulaminu,
- brak reakcji na uwagi Adminów i Moderatorów,
- chamskie odzywki,
- nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania,
- robienie ogólnego zamętu na Forum,
- robienie bałaganu w tematach.
b) Ostrzeżenia są przyznawane za łączną ilość wykroczeń w danym poście. Oznacza to, że w skrajnych przypadkach, za złamanie kilku punktów regulaminu można otrzymać do 5 ostrzeżeń
c) Otrzymanie 5 ostrzeżeń równoznaczne jest z otrzymaniem Bana
d) Informacja o liczbie przyznanych ostrzeżeń widnieje pod danymi użytkownika,
e) Ostrzeżenia mogą być anulowane po miesiącu nienagannego zachowania, jednak nie wszystkie od razu, a pojedynczo czyli jedno ostrzeżenie na miesiąc.
f) Otrzymany Ban po 5 ostrzeżeniach nie może być zdjęty przed upływem 3 miesięcy.
g) Odwołania można pisać tylko do osoby, która przyznała ostrzeżenie danemu użytkownikowi.
h) Dopiero w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi, User ma prawo i obowiązek zgłosić to administracji. Decyzja administracji Forum jest ostateczna i nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

Administracja Forum KO-zone zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie. Administracja forum nie odpowiada za treści umieszczane na tym forum aczkolwiek dołoży wszelakich starań by zawartość merytoryczna treści tutaj opublikowanych była zgodna z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz etykietą biorąc pod uwagę jednocześnie, ustaloną Konstytucją wolność wyrażania opinii, posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych.